Om Agerum

Om Agerum

 

 

Agerum AB bildades 2010 och vi har från första stund drivits av ambitionen att ”Agera för att skapa rum”, därav namnet Agerum. Vi äger och förvaltar för närvarande ca 32 000 m2 fördelat på industri, lager och kontorsytor. Samtliga fastigheter är belägna i Hässleholms kommun. Vi anser att Hässleholm har en geografiskt god placering och vi har för ambition att expandera ytterligare i kommunen.