Agerum logga

En trygg aktör med höga ambitioner

Agerum bildades 2010 och vi har från första stund drivits av ambitionen att ”Agera för att skapa rum”, därav namnet Agerum. Vi äger och förvaltar för närvarande ca 65 000 m2 fördelat på industri, lager och kontorsytor. Samtliga fastigheter är belägna i Hässleholms kommun. Vi anser att Hässleholm har en geografiskt god placering och vi har för ambition att expandera ytterligare i kommunen.


Agerum affärside

Affärsidé

Agerums affärsidé är att tillhandahålla kundanpassade lokaler samt vid behov erbjuda tjänster och kompetens för kundernas affärs- och verksamhetsutveckling. Agerum är ett färgstarkt, expansivt företag. Genom målmedvetet arbete ska vi etablera oss som en stark och offensiv aktör inom fastighetsbranschen. Ambitionen är att bygga upp ett betydande bestånd av attraktiva industrifastigheter, logistikfastigheter samt kontorsfastigheter.