Agerum

En trygg aktör med höga ambitioner

Just nu har vi lediga lokaler!

Affärsidé

Affärsidé

Agerums affärsidé är att tillhandahålla kundanpassade lokaler samt vid behov erbjuda tjänster och kompetens för kundernas affärs- och verksamhetsutveckling. Agerum AB är ett färgstarkt, expansivt företag. Genom målmedvetet arbete ska vi etablera oss som en stark och offensiv aktör inom fastighetsbranschen. Ambitionen är att bygga upp ett betydande bestånd av attraktiva industrifastigheter, logistikfastigheter samt kontorsfastigheter.

Lager och Logistik

Vi på Agerum erbjuder kompletta lager och logistiska lösningar. Vi på Agerum erbjuder genom Agerum Logistik AB även tredje parts logistik dvs kompletta lager och logistik lösningar där vi ansvarar för hantering av produkter/varor mellan leverantör och kund. Kortfattat beskrivit så innebär det att vi lossar gods från container eller bil, hanterar och lagerhåller godset för att sen plocka mot order samt emballera, etikettera och leverera ut godset till slutkund. Fördelarna är stora för våra kunder genom den kostnadseffektiva hantering vi erbjuder bla får våra kunder ta del av ett attraktivt fraktavtal. Lokalernas geografiska läge är attraktiva främst beroende på deras närhet till betydande riksväg och järnväg både i öst-västlig och nord-sydlig riktning.

Lager och Logistik
Kontorsytor

Kontorsytor

Agerum har tagit fram ett prospekt som talar om vår satsning på moderna och kostnadseffektiva kontor. Vi kan i Sösdala och Tyringe erbjuda dessa kontorsytor till en avsevärt lägre prisbild jämfört med vad det kostar i Öresundsregionen. Skillnaden är 20 minuters tågresa. Vi har även kontor centralt i Hässleholm med ca 3 minuters promenadavstånd från Hässleholms järnvägsstation.

Våra lokaler